– Bygg –

En pålitlig byggmästare med trygghet och kvalitet som ledord. Du får hjälp med alla dina om- och tillbyggnader.

Golvläggning

Vi hjälper dig med alla typer av golv, parkett, slipning, lackning, lagning och nyläggning.

Köksrenovering

Vi gör ritningar, monterar, bygger och renoverar.

Takarbeten

Våra yrkesarbetare har höghöjdsutbildning för alla typer av takarbeten.

Fönsterbyten

Renovering, byte och ändring i storlek.

Takfönster

Montage och produktförsäljning

Utomhusarbeten

Staket, altan, trädäck, mur, stensättning etc.

Fasadrenovering

Renovering av träfasader och putsade fasader.

Nybyggnation

Villor och tillbyggnader. Från markarbeten till sista plåten på skorstenen.

Design

Vi hjälper dig med expertis kring rätt utformning för ditt hus.

Mark och dränering

Dränering av husgrunder och källare.

Badrum och kakelsättning

Vi hjälper dig med expertis kring rätt utformning av nytt eller renoverat badrum samt genomför arbetet. Vi har behörighet för tätskikt BKR.

Välkommen att kontakta oss!